Mechanika příčin bolestí zad

Během vstupní konzultace a diagnostiky, která patří už léta mezi nedílnou součást mé praxe, se stále častěji od klientů dozvídám, jak nespokojeni jsou se závěry lékařů v kontextu určení možné příčiny bolestí zad. Cílem článku tak bude představit základní principy fungování mechaniky zad a dále pak také pravděpodobné příčiny a doporučená strategie nápravy/kompenzace.

Důkladnou konzultaci považuji za první předpoklad toho, abych já jako pohybový specialista byl schopný rozšifrovat prapůvod vzniku bolesti. Když se společně s klienty snažíme dopídit spouštěče, jež má za následek problémy, narazíme na zásadní rozdíl mezi mým přístupem a počínáni si lékařů. Na tento rozdíl mě upozorní sami klienti větou „Lékař mi věnuje maximálně 10 – 15 minut svého času a následně sdělí obecný závěr s medikací.“

Závěry jsou často informačně omezené a lékaři zapomínají na klíčovou součást posouzení pacienta – vysvětlení základního poškození a mechanismu bolesti, které je stěžejní pro řešení problému. Drtivá většina klientů tak dostatečně nechápe, jak páteř funguje a jakou roli hraje ve vztahu ke zbytku těla. V mnoha případech je tato situace vyvolána důsledkem velkého tlaku na lékaře. Ti bývají nuceni vyšetřit kolem 40 – ti pacientů denně, takže věnují každému něco kolem 10 – 15 minut a tak logicky musejí informace zhušťovat do co nejstručnějšího závěru.

V případech jiných je to bohužel nedostatek informací na straně lékařů. Jednoduše řečeno, lékaři nemusí být informačně vybaveni vědomostmi z různých seminářů či školení zaměřených na problematiku zad a páteře.

MECHANIKA PÁTEŘE

Jako první je potřeba podotknout, že páteř není samostatně stojící sloup (představte si například maják) umístěný mezi orgány a svaly. Lepší chápání významu páteře lze vyjádřit pomocí modelu tensegrity (více informací ohledně modelu je dostupných v mém předchozím článku). Páteř tak tvoří vysílač, jehož konstrukce je stabilizována pomocí ocelových lan spojených se zemí. Funkce těchto lan je úzce napojena na svalově-fasciální systém a společně poskytují páteři oporu. V případě zad tyto „kotvící“ lana (svaly) umožňují mobilitu jak páteři, tak zádům. V případě tuhosti/omezení je logicky páteř někde omezena a tah může způsobit bolest. V nejhorším případě poškození meziobratlového disku.

NEUTRÁLNÍ PÁTEŘ

Díky nastavení páteře do neutrální pozice vytvoříme ideální podmínky pro fungování celého trupu a končetin současně. Neutrální nastavení je pro páteř přirozené a jedině v tomto nastavení může odolávat společně s mnoha svaly tlaku působícímu zvenčí. Asi není potřeba dlouze zmiňovat tři základní úseky páteře (krční, hrudní a bederní). Je samozřejmostí, že neutrálního nastavení docílíme pouze a jen v případě zachování přirozené křivky v každé její délce. Pokud neutrální nastavení páteře neřešíme, může snadno dojít k přetížení určitých svalů a následně až ke zranění.

OHÝBÁNÍ PÁTEŘE

Páteř se ohýbá podobně jako kreditní karta. Ploténky se deformují a umožnují tak pohyb ohnutí. Použití kreditní karty jako demonstrování procesu ohýbání je přesné, protože se časem materiál unaví a zlomí stejně jako páteř. Abychom se tomuto svalu vyhnuli, je vhodnější ohýbat se skrz kyčle (viz obrázek). Kyčle jsou k tomuto fyziologicky navrženy a možná vám říká něco termín kyčelní ohyb. Z kyčelního ohybu mimo jiné vychází mrtvý tah nebo swing.

SVALY NEJEN V OBLASTI TRUPU

Pro pochopení, jak nakládat s bolestí nebo pohybovým omezením bychom měli alespoň v základu znát svaly, které hrají důležitou roli v oblasti trupu. Samozřejmě začnu populárním „six packem“ neboli přímým svalem břišním (m. rectus abdominis). K rectu jsou napojeny svaly tvořící postranní břišní stěnu – šikmé břišní svaly (vnitřní a vnější šikmé svaly břišní). Výzkumy ukazují, že tato chytře navržená struktura funguje jako pružina – sklad energie a nástroj k jejímu obnovení. Můžeme tak házet, skákat, kopat a samozřejmě i chodit. Díky této struktuře se síly generované kyčlemi přenáší efektivně a my přitom šetříme páteř a posouváme výkon směrem dopředu. Jistě to není jen o těchto svalech a také pánevní dno, bránice, hluboké extenzory zad a hluboké stabilizátory kyčlí tvoří nedílnou součást trupové stabilizace. Dále je vhodné uvést svaly podílející se na přenosu sil z dolních končetin. Důležitými svaly jsou psoas a iliacus tvořící nechvalně známý m. Iliopsoas. Ten, díky své funkci a poloze může nadělat více škody než užitku.  Pokud půjdeme ještě dál, zjistíme, že i hýžďové svaly a hamstringy mají vliv na pánev i páteř. Zde už se dostáváme do problematiky svalových řetězců, jejíž vysvětlení není předmětem článku, ale jistě stojí za pozornost.

Mnoho lidí trpícími bolestmi, má uvedené svaly v nerovnováze a princip fungování trupové stabilizace nevyužívá. Opačný extrém tvoří skupina posilující oblast trupu stejně jako například biceps, tedy s maximální kontrakcí a zátěží.

Na jednu stranu se vše může jevit jako komplikovaný proces a možná jsem některým z vás zamotal hlavu, ale věřte mi, že po praktickém nácviku jde vše snadněji a s lehkostí.

CHÁPÁNÍ MECHANISMU ZRANĚNÍ

Závěrem článku bych chtěl nastínit vhodnou strategii v kontextu bolestí zad. Vždy, když nastane situace a objeví se bolest je potřeba ihned hledat řešení. V praxi se setkávám s případy, kdy klienti ve stavu bolesti setrvávali i měsíc bez adekvátní péče. Je samozřejmé, že po měsíci bolestí jsou svaly a ostatní struktury ovlivněny jinak, než když se bolest řeší ihned po akutní fázi. Následná terapie trvá mnohonásobně déle a bolest se přenáší i do vzdálenějších oblastí těla.

Po úspěšném zmírnění bolesti je vhodné pídit se po příčině bolesti a pracovat na tom, aby se podobný stav již neopakoval. Často je opakovaný problém hůře odstranitelný a nejeden klient by mi to dal za pravdu.

DOPORUČENÁ STRATEGIE PREVENCE

Na úplný závěr si dovolím uvést několik doporučení vycházejících z mé praxe.

  • Absolvováním vstupní diagnostiky, která by měla zahrnovat alespoň kineziologický rozbor, screening pohybových vzorů, testování trupových svalů a několik testů na mobilitu a stabilitu si ověříte, jak na tom doopravdy jste.
  • Nechejte si navrhnout tréninkový plán právě na základě výsledků diagnostiky.
  • Vyzkoušejte i některou z nových metod ošetření kůže, podkoží a fascií v případě, že řešíte aktuální problém.
  • Ergonomie práce je mnohdy klíčová pro eliminaci pohybových návyků během pracovní doby.
  • Uvažujte jak navržené změny postupně implementovat do každodenních aktivit.

Autor: Vojtěch Meier

Líbí se vám článek? Sdílejte a inspirujte vaše okolí.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

SILNÉ HAMSTRINGY, KTERÉ ZACHRÁNÍ VÁŠ BĚH.

BOLEST KYČELNÍCH KLOUBŮ A NESTABILITA PÁNVE PŘI BĚHU.

COOKIES & CREAM ŠPALDOVÝ KOLÁČ.

CVIČENÍ VE FITNESS CENTRU PO ČTYŘICÍTCE? PROČ NE?!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *