Rozvoj rychlosti u hokejové mládeže

Rodiče a trenéři o tomto tématu často diskutují a ve svých názorech a v praxi se z devadesáti procent dopouštějí chyb a omylů. Nebo postupují vesměs dobře, ale opomenutím některých důležitých zákonitostí dojde z velké části ke znehodnocení tréninkového úsilí či dokonce k vyvolání zdravotních problémů mladých sportovců. 

V období 12. – 13. roku věku lze zaznamenat nárůst rychlostních schopností. Přirozená dispozice k nárůstu zvyšování rychlosti se snižuje po 14. a 15. roce. Maxima rozvoje rychlosti se potom dosahuje v rozmezí 18 – 21 let. Tato zjištění by měla zásadně určovat dlouhodobou strategii tréninku. Budeme-li koncentrovaně pracovat na rozvoji rychlostních schopností v nejvhodnějších věkových etapách, dosáhneme nejlepších výsledků.

Stále se objevují pochybnosti, zda lze vůbec tréninkem rychlost ovlivnit a zda rychlostní úroveň jedince není komplexně dána dědičnými dispozicemi. V každém případě byl prokázán u rychlostních dispozic nejvyšší stupeň dědičnosti ze všech pohybových schopností (obecně je uváděno až 80%) . 

To pro naši praxi znamená nejen existenci malého procenta ovlivnitelnosti výkonnosti hráče v této oblasti. Složitost skladby rychlostního tréninku představuje také velkou pravděpodobnost dopouštění se chyb v tréninkovém procesu. Proto je nutné si předem celý rychlostní trénink, jeho náplň, dávkování, čas a způsob zařazení, dokonale naplánovat a promyslet, aby skutečně splnil svůj účel.

Stimulace rychlostních schopností v tréninku vyžaduje zaměření na : 

 • vytváření energetických rezerv kreatinfosfátu
 • rozvoj rychlosti nervových dějů
 • rozvoj rychlosti svalové kontrakce
 • uplatnění silových schopností v krátkých časových intervalech
 • koordinaci svalových skupin
 • systematicky zařazované rychlostní zatížení

Tolik teorie. Tréninková praxe je následující :

 1. intenzita cvičení: maximální
 2. doba cvičení : do 10 max. 15 vteřin
 3. interval odpočinku: 2 – 5 minut
 4. počet opakování: 10 – 15
 5. způsob odpočinku: aktivní

Toto je základní praktický vzorec rozvoje rychlosti. Pokud se nepodaří některou podmínku dodržet, nejedná se už o rozvoj absolutní rychlosti, ale v lepším příkladě o trénování rychlostní vytrvalosti. Ta sice také částečně přispívá k rozvoji rychlostních schopností, ale velmi nedostatečně.

Více o těchto praktických podmínkách rozvoje rychlosti :

Nutnost maximální intenzity cvičení je třeba skloubit s podmínkou koordinovaného provádění cvičení. Hráč musí cvičit s maximálním úsilím k dosažení rychlosti a akcelerace. Při zápase nebo soutěži se takto hráči chovají většinou přirozeně, ale na tréninku to musíme pohlídat (využíváme handicapy, soutěže, odměny, stopování cvičení, sankce, burcování, motivace).

Enormní úsilí při tréninku rychlosti provázejí nepříjemné pocity „bolesti“. K návyku na „psychofyziologickou bolest“ je třeba jedince soustavně vést, aby došlo k posunu prahu bolesti.
 

Dobu trvání cvičení limituje okamžik poklesu intenzity cvičení. Abychom dostáli požadavku maximální intenzity cvičení, je nesmírně důležitý výběr cvičení a jeho podmínky s ohledem na věk, vyspělost, trénovanost a momentální fyziologický stav. V některých situacích a dnech je kupříkladu jedinec schopen opakovaně sprintovat 25 m dlouhý kopec se 100% intenzitou. Naproti tomu o několik dnů později bude vhodnější zvolit pouze vzdálenost 15 metrů, aby bylo dosaženo stejné intenzity.

Doba odpočinku mezi jednotlivými cvičeními má mimořádnou důležitost, aby při dalším cvičení bylo možné dosáhnout maximální intenzitu. Odpočinek musí obnovit energetické zdroje, zlikvidovat kyslíkový deficit, ale zachovat aktivaci k tréninku (hodí se výklus, chůze, „vyklepávání“ svalů na nohou, driblování s míčem na místě…).

Nejčastější chybou při suché přípravě v čs. podmínkách je mylný pocit trenérů a rodičů, že při nácviku rychlosti musí hokejisté „lézt po čtyřech a musí z nich cákat pot na všechny strany“. To je zásadní chyba.

Líbí se vám článek? Sdílejte a inspirujte vaše okolí.

MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT

SILNÉ HAMSTRINGY, KTERÉ ZACHRÁNÍ VÁŠ BĚH.

BOLEST KYČELNÍCH KLOUBŮ A NESTABILITA PÁNVE PŘI BĚHU.

JAK NA PEVNÉ BŘICHO A ŠTÍHLÝ PAS?

CVIČENÍ VE FITNESS CENTRU PO ČTYŘICÍTCE? PROČ NE?!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *